Om Attunda

Attunda Skeppsförlag AB bedriver förlagsverksamhet, grafisk produktion och bokutgivning med maritimt innehåll. Vi samarbetar med sakkunniga skribenter, föreningar, museer och institutioner. Vi har ett brett kontaktnät bland företag, myndigheter, frivilligorganisationer, intresseorganisationer och föreningar som har anknytning till sjöfart och kultur.