Om Attunda

Attunda Skeppsförlag AB bedriver förlagsverksamhet, grafisk produktion och bokutgivning med maritimt innehåll. Vi producerar böcker på beställning av företag, myndigheter och organisationer med anknytning till sjöfart och kultur. Vi samarbetar med sakkunniga skribenter, föreningar, museer och institutioner och har ett brett kontaktnät.

Medarbetare:
Thomas Borggren, administration & ekonomi
Claes-Göran Dahl, redaktion
Jenny Rosenius, projektledning & grafisk form