Beställning Vår Marin 500 år

 

Beställningssidan är nu stängd. En liten upplaga kommer att vara tillgänglig via Bokhandeln Laholm.
Beställ här (du hittar beställningsformuläret till vänster på sidan)

 

 

 

 

År 2022 fyller Marinen 500 år. Detta kommer att högtidlighållas under Marinens ledning på en rad olika sätt, i Stockholm och hela Sverige. En viktig del av jubileumsåret blir boken om Marinens historia. Försvarsmakten har givit Attunda Skeppsförlag uppdraget att producera detta praktverk. I boken medverkar flera av Sveriges främsta sakkunniga inom respektive område. Boken utkommer i februari 2022. Jubileumsboken säljs genom förhandsbeställning.

Boken kommer i ord och bild att skildra huvuddragen av Marinens historia från Gustav Vasas första örlogsfartyg till dagens ubåtar och korvetter. Berättelserna från livet ombord och i örlogsbas får läsaren som tjänstgjort inom skeppsbord att känna igen sig. Den som inte själv seglat får en god uppfattning om hur livet i Marinen kunde te sig under fred, neutralitetsvakt och krigsliknande förhållanden. Boken kommer också att spegla Marinens glädje av att ha bidragit till att hålla sjövägarna öppna och hävda Sveriges suveränitet.

Läs mer om bokverket Vår Marin 500 år i broschyren nedan.