Beställning allmänheten

År 2022 fyller Marinen 500 år. Detta kommer att högtidlighållas under Marinens ledning på en rad olika sätt, i Stockholm och hela Sverige. En viktig del av jubileumsåret blir boken om Marinens historia. Försvarsmakten har givit Attunda Skeppsförlag uppdraget att producera detta praktverk. I boken medverkar flera av Sveriges främsta sakkunniga inom respektive område. Boken utkommer i februari 2022. Jubileumsboken säljs genom förhandsbeställning.

Bokverket, som består av två volymer och drygt 800 sidor, kan beställas via länken nedan till ett pris av 750:- inkl. frakt inom Sverige. Tillhör du någon maritim vänförening eller är anställd i Marinen finns i flera fall speciella erbjudanden.

Bokverket skall beställas senast den 30 juni 2021 och betalning görs 1/10–31/12 2021. Betalning aviseras med mejl i slutet av september.

Boken kommer i ord och bild att skildra huvuddragen av Marinens historia från Gustav Vasas första örlogsfartyg till dagens ubåtar och korvetter. Berättelserna från livet ombord och i örlogsbas får läsaren som tjänstgjort inom skeppsbord att känna igen sig. Den som inte själv seglat får en god uppfattning om hur livet i Marinen kunde te sig under fred, neutralitetsvakt och krigsliknande förhållanden. Boken kommer också att spegla Marinens glädje av att ha bidragit till att hålla sjövägarna öppna och hävda Sveriges suveränitet.

Läs mer om bokverket Vår Marin 500 år i broschyren nedan.

Beställning